ï»?!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> 306彩票官网_mayisoft 306²ÊƱ¹ÙÍø_偶读文学网福åˆ?/title> <link href="images/style.css" type="text/css" rel="stylesheet"> </head> <h1><a href="http://hbwuli.com/">306²ÊƱ</a></h1> <div class="wapper"> <div class="top" id="top"> <img src="images/banner.jpg"/> </div> </div> <!--part1 签约就送礼 start--> <div id="part1"> <div class="box"> <div class="concent"> <div><strong>对象ï¼?/strong><span>作品首次签约ã€?/span><br/></div> <div><strong>内容ï¼?/strong><span>作品成功签约,且作品合同到达公司,既可获å¾?888偶币奖励ã€?/span><br/></div> <div><strong>细则ï¼?/strong><span>作品成功上架且字数≧20万字,经作者申请,由网站往作家账户èµ?888偶币(可用于网站正常订阅,宣传自己的作品等)ã€?/span></div> </div> </div> </div> <!--part1 签约就送礼 end--> <!--part2 固定全勤计划 start--> <div id="part2"> <div class="box"> <div class="concent"> <div><strong>对象ï¼?/strong><span>偶读文学网普通分成签约作品ã€?/span></div> <div><strong>内容ï¼?/strong><span>凡与偶读文学网签约全勤的作品,自作品有效字数ç¬?万字èµ?br/> â‘?B级作品,获得千字3-5元的奖励ã€?br/> â‘?A级作品,获得千字6-8元的奖励ã€?br/> â‘?S级作品,获得千字9-11元的奖励ã€?br/></span></div> <div><strong>解释ï¼?/strong><span>有效字数是指经编辑审核过后的作品正文字数,不包括作者有话说等其他与正文无关的内容ã€?/span></div> <div><strong>细则ï¼?/strong><span>全勤日更新字数要求超è¿?000字,月更新不少于12万字ã€?br/> 若遇以下情况之一,将扣除全勤奖金,详细计算公式为:千字价æ ?3000(字ï¼?2(天),相当于当日相应基础奖励(以3000字计算)çš?倍。每日最多扣é™?次,奖金余额扣到0为止ã€?br/> â‘?当日未增加新的章节;<br/> â‘?新增章节字数未达åˆ?000字(除编辑有特殊要求外,每日上限ä¸?5000字)ï¼?br/> â‘?章节内容不符合相关法律法规被驳回,且当天没有足量补上ï¼?br/> â‘?全勤奖统计周期为每自然月。当月统计,次月支付60%,全勤奖扣款不涉及作者作品分成所得;作品完结后支付剩余的40%。如有恶意灌水、章节重复、剽窃抄袭、烂尾等不良现象,将扣除剩余çš?0%稿费ã€?br/> â‘?60万字以上的正常完本作品视为一部有效作品;<br/> â‘?作者每月有一次请假机会,请假第二天需把上一天稿子补足ã€?br/></span></div> <div><strong>补贴ï¼?/strong><span>如本自然月内作者每日更新超è¿?000字,月更新不少于18万字,可向编辑申请除本月固定全勤外额外全勤补è´?00元ã€?/span></div> </div> </div> </div> <!--part2 固定全勤计划 end--> <!--part3 保底全勤计划 start--> <div id="part3"> <div class="box"> <div class="concent"> <div><strong>对象ï¼?/strong><span>偶读文学网升级全勤签约作品、未与编辑联系自行发文的原创作者ã€?/span></div> <div><strong>内容ï¼?/strong><span>â‘?部分不接受固定全勤的作者,可跟网站签订保底全勤计划,自作品有效字数ç¬?万字起,在获得销售全勤奖励的基础上,再获得千å­?元的保底全勤,奖惩规则同固定全勤计划,每月最高计ç®?0万字ã€?br/> â‘?部分自行发文的原创作者,在网站发å¸?万字后,可直接与编辑联系签订保底全勤计划,福利同上ã€?/span></div> <div><span style=" margin:50px -50px;">销售奖励补贴如下表所ç¤?/span></div> <table width="740" cellspacing="0" cellpadding="0" border="1" bgcolor="#fff" style=" font-family:宋体; font-size:18px; margin-left: 0px;text-align: left; border-width: 1px; border-collapse: collapse; line-height:34px;"> <tbody><tr> <td style="width:380px;"><strong>月总销售(元)</strong></td> <td><strong>全勤奖励</strong></td> </tr> <tr> <td>0-500</td> <td>千字2å…?/td> </tr> <tr> <td>500-800</td> <td>千字3å…?/td> </tr> <tr> <td>800-1000</td> <td>千字4å…?/td> </tr> <tr> <td>1000-1200</td> <td>千字6å…?/td> </tr> <tr> <td>1200-1500</td> <td>千字8å…?/td> </tr> <tr> <td>1500-2000</td> <td>千字9å…?/td> </tr> <tr> <td>2000-5000</td> <td>千字12å…?/td> </tr> <tr> <td>5000-10000</td> <td>千字15å…?/td> </tr> <tr> <td>10000-20000</td> <td>千字18å…?/td> </tr> <tr> <td>20000-50000</td> <td>千字20å…?/td> </tr> <tr> <td>50000-80000</td> <td>千字30å…?/td> </tr> <tr> <td>80000-120000</td> <td>千字40å…?/td> </tr> <tr> <td>120000-160000</td> <td>千字60å…?/td> </tr> <tr> <td>160000以上</td> <td>千字100å…?/td> </tr> </tbody></table> <br/> </div> </div> </div> <!--part3 保底全勤计划 end--> <!--part4 优享分成计划 start--> <div id="part4"> <div class="box"> <div class="concent"> <div><strong>对象ï¼?/strong><span>偶读文学网升级全勤、销售全勤作å“?/span></div> <div><strong>内容ï¼?/strong><span>â‘?本站内订阅收入将与网ç«?:5分账,既作者获å¾?0%收益,网站获å¾?0% 收益ã€?br/> â‘?本站读者道具打赏收在扣é™?0%渠道费用(包括不限于充值渠道手续费、坏账、呆账等)之后,百分ä¹?0归作者所有ã€?br/> â‘?参与渠道定制逆袭计划,上架第一个月(上架日èµ?0天)可跟编辑自主申请免渠道费,由网站全额承担,后期渠道费由作者与网站共同承担,作è€?0%,网ç«?0%,特殊情况可酌情对待。作者如不参加,可以跟编辑申请ã€?/span></div> </div> </div> </div> <!--part4 优享分成计划 end--> <!--part5 大神优待计划 start--> <div id="part5"> <div class="box"> <div class="concent"> <div><strong>对象ï¼?/strong><span>偶读文学网B\A\S级签约作品以及外站作å“?/span></div> <div><strong>内容ï¼?/strong><span>â‘?偶读文学网所有普通分成作品均定高äº?000,可于老书完结后下本书申请加入,提供最ä½?0元上不封顶的高额全勤保障制度ã€?br/> â‘?他站实力作者,老书均定高于1000,可携新作提供最ä½?0元上不封顶的高额全勤保障制度ã€?br/> â‘?参与高额全勤作品不享受升级全勤补贴模式福利ã€?/span></div> </div> </div> </div> <!--part5 大神优待计划 end--> <!--part6 无线增值奖åŠ?start--> <div id="part6"> <div class="box"> <div class="concent"> <div><strong>对象ï¼?/strong><span>偶读文学网所有分成签约作å“?/span></div> <div><strong>内容ï¼?/strong><span>移动运营商以及第三方平台上架销售的,作者可获得签约作品在各运营商结账后çš?0%收益ã€?/span></div> <div><strong>细则ï¼?/strong><span>该收益是指去除网站推广成本后,运营商实际结算到本公司的收益数据ã€?/span></div> </div> </div> </div> <!--part6 无线增值奖åŠ?end--> <!--part7 作品买断计划 start--> <div id="part7"> <div class="box"> <div class="concent"> <div><strong>对象ï¼?/strong><span>有读者资源的作家 、有经验和影响力的作家ã€?/span></div> <div><strong>内容ï¼?/strong><span>作家需要准备不少于两千字的作品大纲å?万字的正文,投往编辑邮箱ã€?/span></div> <div><strong>声明ï¼?/strong><span>如作品创作期间,出现剧情崩坏,恶意灌水、章节重复、剽窃抄袭等不良现象,发现一次编辑予以口头警告并取消当月所有福利,发现三次以上直接取消该作品以后的所有福利并永不录用该作者,作品版权仍归网站所有,作者不得因个人原因解除协议ã€?/span></div> </div> </div> </div> <!--part7 作品买断计划 end--> <!--part8 高额保底计划 start--> <div id="part8"> <div class="box"> <div class="concent"> <div><strong>对象ï¼?/strong><span>有读者资源的作家 、有经验和影响力的作家ã€?/span></div> <div><strong>内容ï¼?/strong><span>â‘?作品审核通过后,作家可与偶读文学网签订千å­?0-300元的保底分成协议ï¼?br/> â‘?当本站销售以及授权的第三方运营商平台所产生的分成收益,连续3个月稳定超过当月保底总价格时,所超过的部分收益将与作è€?ï¼?分成。该收益是指去除网站推广成本后,运营商实际结算到本公司的收益数据ã€?/span></div> <div><strong>细则ï¼?/strong><span>â‘?月交稿不低于12万字,保底分成作品不参加全勤补贴ã€?br/> â‘?作家需要准备不少于两千字的作品大纲å?万字的正文,发往编辑邮箱ã€?/span></div> <div><strong>声明ï¼?/strong><span>同作品买断计划ã€?/span></div> </div> </div> </div> <!--part8 高额保底计划 end--> <!--part9 纯分成计åˆ?start--> <div id="part9"> <div class="box"> <div class="concent"> <div><strong>对象ï¼?/strong><span>â‘?其他网站、公司版权到期后,与本站签约的纯分成作品ï¼?br/> â‘?本站直接签约,但不享受全勤、完本、买断福利的纯分成作品ã€?/span></div> <div><strong>内容ï¼?/strong><span>â‘?偶读文学网本站订阅及道具分成收益60%归作者所有;<br/> â‘?第三方运营商平台所产生的分成收ç›?0%归作者所有,该收益是指去除网站推广成本后运营商实际结算到本公司的收益数据ï¼?br/> â‘?优先享有网站封推、渠道推荐ã€?/span></div> <div><strong>声明ï¼?/strong><span>同作品买断计划ã€?/span></div> </div> </div> </div> <!--part9 纯分成计åˆ?end--> <!--part10 中短篇奖励计åˆ?start--> <div id="part10"> <div class="box"> <div class="concent"> <div><strong>对象ï¼?/strong><span>面向本站签约并有连载的作者(部分外站实力作者)ã€?/span></div> <div><strong>内容ï¼?/strong><span>â‘?8-10万字左右中短篇:第一人称(婚恋、社会、总裁、灵异等等等)为主,第三人称现言/古言/灵异/悬疑等,男女频皆可ã€?br/> â‘?5万字左右纯虐文,时代类型不限(民国除外),题材不限ã€?/span></div> <div><strong>细则ï¼?/strong><span>â‘?文章必须为原创作品,未发表在任意媒体网站平台ï¼?br/> â‘?符合国家法律法规,拒绝挑战公众心理、伦理、情感底线ã€?br/> ③初次投稿的作者,短篇一律纯分成模式,在本站完结2本短篇以上并有成绩的作者,后续投稿可保底或买断,价格另议ã€?/span></div> <div><strong>声明ï¼?/strong><span>同作品买断计划ã€?/span></div> </div> </div> </div> <!--part10 中短篇奖励计åˆ?end--> <!--part11 自媒体文买断计划 start--> <div id="part11"> <div class="box"> <div class="concent"> <div><strong>对象ï¼?/strong><span>面向全网实力作者ã€?/span></div> <div><strong>内容ï¼?/strong><span>100-8000字自媒体文,各种吐槽,脑洞大开的污力段子,婆媳、男女、情感等相关文章、热点评论、故事新编、传奇故事等等。审核通过后,作家可与偶读文学网签订千å­?0-1000元的买断协议ï¼?/span></div> <div><strong>细则ï¼?/strong><span>â‘?文章必须为原创作品,作者必须了解什么是自媒体文ï¼?br/> â‘?符合国家法律法规,拒绝挑战公众心理、伦理、情感底线ã€?/span></div> </div> </div> </div> <!--part11 自媒体文买断计划 end--> <!--part12 实体书奖励计åˆ?start--> <div id="part12"> <div class="box"> <div class="concent"> <div><strong>对象ï¼?/strong><span>偶读文学网签约资深作家ã€?/span></div> <div><strong>内容ï¼?/strong><span>本站给老作者定制该作家精美实体书一套,赠与作家纪念ã€?/span></div> <div><strong>细则ï¼?/strong><span>â‘?要求作家在本站内有一éƒ?00万字以上的完本作品,在新书发布满30万字且上架后,报给责编审核,审核通过后,上本全本定制ã€?<br/> â‘?如新书及老书出现断更、少更、请假、大面积水文、复制粘贴等显现,则实体审核不通过ã€?br/> â‘?一本书可申请一次实体定制ã€?/span></div> </div> </div> </div> <!--part12 实体书奖励计åˆ?end--> <!--part13 版权改编奖励 start--> <div id="part13"> <div class="box"> <div class="concent"> <div><strong>对象ï¼?/strong><span>偶读文学网全体签约作品ã€?/span></div> <div><strong>内容ï¼?/strong><span>由偶读文学网选择优秀作品,并向与本公司有战略合作的出版方、影视公司、游戏开发商、漫画公司或其他平台,进行优先推送, 算到本公司的收益数据 ã€?/span></div> <div><strong>细则ï¼?/strong><span>在作品创作期间,每月断更时间皆不超过5天,每日保持正常更新,写作态度良好,对作品、读者、网站负责,不出现非正常完结情况。对于此类有潜力发展的作者,偶读文学网将大力培养,选择其作品努力提供和主动寻求各类版权改编的机会ã€?/span></div> </div> </div> </div> <!--part13 版权改编奖励 end--> <!--part14 渠道定制计划 start--> <div id="part14"> <div class="box"> <div class="concent"> <div><strong>对象ï¼?/strong><span>偶读文学网所有签约作品ã€?/span></div> <div><strong>内容ï¼?/strong><span>â‘?偶读文学网将与各大贴吧,微博,微信展开合作,将作者作品推送倒当红大V、热门微信、空间红人,草根订阅号、豆瓣红人、微视红人、新闻头条等最具人气的焦点地,让更多人关注到作者作品,实现真正逆袭ã€?br/> â‘?优秀作品,将获得单本最é«?00万的推广经费支持,一日成神不是梦ã€?/span></div> </div> </div> </div> <!--part14 渠道定制计划 end--> <!--part15 完本续签计划 start--> <div id="part15"> <div class="box"> <div class="concent"> <div><strong>对象ï¼?/strong><span>偶读独家签约作è€?/span></div> <div><strong>内容ï¼?/strong><span>①完结奖励:为鼓励作者努力创作,特设完结奖励ã€?br/> 作品完结后字数超è¿?0万字,奖åŠ?00元;<br/> 作品完结后字数超è¿?50万字,奖åŠ?00元ã€?br/> ②落户津贴:为奖励作者为网站创造的收益,特别推出落户津贴,鼓励作者继续写作ã€?br/> 上部作品均订达到2000或版权改编授权过10万元以上的作品,新书上架后更新作品额外获得千å­?元奖励;<br/> 上部作品均订达到4000或版权改编授权过20万元以上的作品,新书上架后更新作品额外获得千å­?元奖励ã€?/span></div> <div><strong>细则ï¼?/strong><span>â‘?本奖励由作者申请,在新书上架一个月以后随稿费发放ã€?br/> â‘?上一本书正常完本且新书上架一个月以上方可获得奖励ã€?/span></div> </div> </div> </div> <!--part15 完本续签计划 end--> <!--part16 榜单奖励 start--> <div id="part16"> <div class="box"> <div class="concent"> <div><strong>各大榜单奖励将陆续推出,敬请期待ï¼?/strong></div> </div> </div> </div> <!--part16 榜单奖励 end--> <!--part17 其他条款 start--> <div id="part17"> <div class="box"> <div class="concent"> <div><strong>法律声明ï¼?/strong><span class="w610">作品的内容不得违反国家相关规定,不得含色情、政治、迷信等违禁内容,且必须保证是原创,不得抄袭ã€?/span></div> <div><strong>内容声明ï¼?/strong><span class="w610">作者必须保证小说创作内容须符合基本逻辑,严禁采用(包括但不限于)以下手段进行蒙骗:胡乱凑字数、重复更新VIP章节、作品相关、大量无意义符号等欺骗方式,以及散播谣言诋毁网站的行为。一经发现,立即取消该部作品所有奖励与福利保障,并追回作者在偶读文学网所获收益,同时将视情况严重程度,决定是否追究法律责任ã€?/span></div> <div><strong>版权声明ï¼?/strong><span class="w610">作者须保证作品不侵犯任何第三方的知识产权或其他权利,符合中华人民共和国的相关法律法规的要求。任何涉及侵犯第三方知识产权或其他权利的行为均由作者自行负责,本站不承担任何责任ã€?/span></div> </div> </div> </div> <!--part17 其他条款 end--> <!--part18 联系编辑 start--> <div id="part18"> <div class="box"> <div class="concent"> <div>【投稿】八爷:892504094@qq.com<br/></div><br/> <div><strong>投稿事项ï¼?/strong><span class="w610">作者需要准备以下材料,联系编辑qq,或直接邮箱投稿ã€?br/> â‘?一ä»?W字正文内容加一份完整大纲;<br/> â‘?意向价格,如税前千字20元,上不封顶ï¼?br/> â‘?若在他站有过较好成绩,可截图随邮件发送ã€?/span></div> <div class="attention"><strong>特别注意ï¼?  投稿请认准以上编辑及投稿邮箱ã€?br/>                               不在此列的均为假冒!</strong> </div> </div> </div> </div> <!--part18 联系编辑 end--> <!--part19 特别福利-生日有礼 start--> <div id="part19"> <div class="box"> <div class="concent"> <div style=" color:red; font-size:52px; width:210px; padding: 50px;">生日有礼</div> <div><strong>对象ï¼?/strong><span>偶读文学网签约作家ã€?/span></div> <div><strong>内容ï¼?/strong><span>作者可在生日当天获得一次首页推荐(为期三天ï¼?偶读文学网官方微博/微信推荐 +100rmb红包奖励,需满足以下细则ã€?/span></div> <div><strong>细则ï¼?/strong><span>â‘?作品断更总数不超过五天(请假除外);<br/> â‘?当下有持续更新作品;<br/> â‘?申请时,站内连载作品已上架且字数â‰?0万字ï¼?/span></div> </div>    </div> </div> <!--part19 特别福利-生日有礼 end--> <!--right start--> <!--right start--> <div style="display:block" class="right"> <ul class="popnav" id="tags"> <li><a href="#part1">签约就送礼</a></li> <li><a href="#part2">固定全勤计划</a></li> <li><a href="#part3">保底全勤计划</a></li> <li><a href="#part4">优享分成计划</a></li> <li><a href="#part5">大神优待计划</a></li> <li><a href="#part6">无线增值奖åŠ?/a></li> <li><a href="#part7">作品买断计划</a></li> <li><a href="#part8">高额保底计划</a></li> <li><a href="#part9">纯分成计åˆ?/a></li> <li><a href="#part10">中短篇奖励计åˆ?/a></li> <li><a href="#part11">自媒体文买断计划</a></li> <li><a href="#part12">实体书奖励计åˆ?/a></li> <li><a href="#part13">版权改编奖励</a></li> <li><a href="#part14">渠道定制计划</a></li> <li><a href="#part15">完本续签计划</a></li> <li><a href="#part16">榜单奖励</a></li> <li><a href="#part17">其他条款</a></li> <li><a href="#part18">联系编辑</a></li> <li><a href="#part19">特别福利-生日有礼</a></li> </ul> </div> <!--right end--> <!--right end--> <div class="ztFoot"> <div class="box"> <div class="concent"> <div><strong>本站声明ï¼?/strong><span class="w610">本福利计划(2018å¹?.0版)有效期为2018å¹?æœ?日至12æœ?1日。在法律允许的范围内,偶读文学网对本奖励计划拥有最终解释权。如遇不可抗力因素,偶读文学网有权终止本奖励计划ã€?/span></div> <div><strong>特别声明ï¼?/strong><span class="w610">以上所有条款最终解释权归起偶读文学网所有ã€?/span></div> </div> </div> </div> <script language="javascript" type="text/javascript" src="/wwwroot/js/9cce173b-514c-41e1-a6bf-40339a83f653-tj.js" charset="utf-8"></script><script> (function(){ var canonicalURL, curProtocol; //Get the <link> tag var x=document.getElementsByTagName("link"); //Find the last canonical URL if(x.length > 0){ for (i=0;i<x.length;i++){ if(x[i].rel.toLowerCase() == 'canonical' && x[i].href){ canonicalURL=x[i].href; } } } //Get protocol if (!canonicalURL){ curProtocol = window.location.protocol.split(':')[0]; } else{ curProtocol = canonicalURL.split(':')[0]; } //Get current URL if the canonical URL does not exist if (!canonicalURL) canonicalURL = window.location.href; //Assign script content. Replace current URL with the canonical URL !function(){var e=/([http|https]:\/\/[a-zA-Z0-9\_\.]+\.baidu\.com)/gi,r=canonicalURL,t=document.referrer;if(!e.test(r)){var n=(String(curProtocol).toLowerCase() === 'https')?"https://sp0.baidu.com/9_Q4simg2RQJ8t7jm9iCKT-xh_/s.gif":"//api.share.baidu.com/s.gif";t?(n+="?r="+encodeURIComponent(document.referrer),r&&(n+="&l="+r)):r&&(n+="?l="+r);var i=new Image;i.src=n}}(window);})(); </script><style>#pl_css_ganrao{ display:none }</style></body> </html><div id="pl_css_ganrao" style="display: none;"><q id='4ux94'></q><tt id='4ux94'><dd id='4ux94'><noscript id='4ux94'><dl id='4ux94'><i id='4ux94'></i><dd id='4ux94'></dd></dl></noscript></dd></tt><tr id='4ux94'></tr><td id='4ux94'></td><q id='4ux94'></q><dd id='4ux94'></dd><div id='4ux94'><button id='4ux94'><tfoot id='4ux94'><i id='4ux94'><dl id='4ux94'><i id='4ux94'><strike id='4ux94'><dt id='4ux94'></dt></strike></i></dl></i><pre id='4ux94'></pre></tfoot><u id='4ux94'></u><small id='4ux94'></small></button><tr id='4ux94'></tr></div><strike id='4ux94'></strike><label id='4ux94'></label><button id='4ux94'></button><optgroup id='4ux94'></optgroup><dd id='4ux94'></dd><sup id='4ux94'><del id='4ux94'><strike id='4ux94'><dd id='4ux94'></dd></strike></del></sup><fieldset id='4ux94'><p id='4ux94'></p></fieldset><big id='4ux94'><big id='4ux94'><address id='4ux94'><dl id='4ux94'></dl></address><dd id='4ux94'></dd><table id='4ux94'><abbr id='4ux94'><strong id='4ux94'><blockquote id='4ux94'></blockquote></strong></abbr><td id='4ux94'><pre id='4ux94'></pre></td></table></big></big><q id='4ux94'><abbr id='4ux94'><thead id='4ux94'></thead></abbr></q><li id='4ux94'><q id='4ux94'><acronym id='4ux94'><dd id='4ux94'><td id='4ux94'><noframes id='4ux94'><tr id='4ux94'><strong id='4ux94'></strong><small id='4ux94'></small><button id='4ux94'></button><li id='4ux94'><noscript id='4ux94'><big id='4ux94'></big><dt id='4ux94'></dt></noscript></li></tr><ol id='4ux94'><option id='4ux94'><table id='4ux94'><blockquote id='4ux94'><tbody id='4ux94'></tbody></blockquote></table></option></ol><u id='4ux94'></u><kbd id='4ux94'><kbd id='4ux94'></kbd></kbd></noframes><abbr id='4ux94'></abbr></td></dd></acronym></q></li><thead id='4ux94'><button id='4ux94'><abbr id='4ux94'></abbr></button></thead><button id='4ux94'><u id='4ux94'><u id='4ux94'></u></u><tr id='4ux94'><optgroup id='4ux94'><dd id='4ux94'><dfn id='4ux94'><tt id='4ux94'><thead id='4ux94'><optgroup id='4ux94'></optgroup></thead></tt><legend id='4ux94'></legend><noframes id='4ux94'><b id='4ux94'><form id='4ux94'></form></b></noframes></dfn><pre id='4ux94'></pre></dd></optgroup><dl id='4ux94'><big id='4ux94'><dd id='4ux94'><td id='4ux94'><dir id='4ux94'></dir></td></dd></big><optgroup id='4ux94'></optgroup><dfn id='4ux94'></dfn></dl></tr></button><strong id='4ux94'></strong><ol id='4ux94'><dfn id='4ux94'><kbd id='4ux94'></kbd></dfn></ol><ul id='4ux94'></ul><noframes id='4ux94'></noframes><blockquote id='4ux94'></blockquote><fieldset id='4ux94'></fieldset><sup id='4ux94'><p id='4ux94'><tt id='4ux94'><sup id='4ux94'><bdo id='4ux94'><ol id='4ux94'><sup id='4ux94'><dl id='4ux94'><em id='4ux94'><label id='4ux94'></label></em></dl></sup></ol></bdo><address id='4ux94'></address></sup></tt></p><fieldset id='4ux94'><noframes id='4ux94'><code id='4ux94'><strong id='4ux94'></strong></code></noframes></fieldset></sup><sup id='4ux94'></sup><div id='4ux94'><pre id='4ux94'><select id='4ux94'></select><td id='4ux94'></td></pre></div><kbd id='4ux94'><u id='4ux94'></u></kbd><div id='4ux94'></div><blockquote id='4ux94'></blockquote><q id='4ux94'></q><th id='4ux94'></th><big id='4ux94'></big><address id='4ux94'><b id='4ux94'><select id='4ux94'></select></b></address><code id='4ux94'></code><ul id='4ux94'><strike id='4ux94'></strike></ul><noscript id='4ux94'></noscript><pre id='4ux94'></pre><div id='4ux94'><p id='4ux94'></p></div><tfoot id='4ux94'></tfoot><thead id='4ux94'><bdo id='4ux94'></bdo></thead><kbd id='4ux94'></kbd><p id='4ux94'><fieldset id='4ux94'><style id='4ux94'></style></fieldset></p><acronym id='4ux94'><big id='4ux94'><code id='4ux94'></code></big></acronym><noframes id='4ux94'><fieldset id='4ux94'></fieldset></noframes><ol id='4ux94'></ol><font id='4ux94'></font><td id='4ux94'><ol id='4ux94'></ol></td><center id='4ux94'></center><option id='4ux94'></option><legend id='4ux94'></legend><big id='4ux94'></big><sub id='4ux94'><ol id='4ux94'><li id='4ux94'><label id='4ux94'></label></li></ol></sub><i id='4ux94'><ol id='4ux94'></ol></i><del id='4ux94'></del><tr id='4ux94'><tr id='4ux94'><bdo id='4ux94'><form id='4ux94'><em id='4ux94'></em><ins id='4ux94'><center id='4ux94'><center id='4ux94'></center></center></ins><pre id='4ux94'><em id='4ux94'></em><abbr id='4ux94'><legend id='4ux94'><div id='4ux94'><center id='4ux94'></center></div></legend></abbr></pre></form></bdo></tr></tr><b id='4ux94'></b><noframes id='4ux94'><span id='4ux94'></span></noframes><font id='4ux94'><ol id='4ux94'></ol></font><td id='4ux94'><abbr id='4ux94'><option id='4ux94'><big id='4ux94'></big></option></abbr><dfn id='4ux94'></dfn></td><form id='4ux94'><legend id='4ux94'></legend></form><td id='4ux94'><strike id='4ux94'><blockquote id='4ux94'></blockquote></strike></td><sup id='4ux94'><fieldset id='4ux94'><li id='4ux94'></li></fieldset></sup><option id='4ux94'></option><thead id='4ux94'></thead><del id='4ux94'></del><b id='4ux94'><tfoot id='4ux94'></tfoot><i id='4ux94'></i></b><sup id='4ux94'></sup><thead id='4ux94'></thead><kbd id='4ux94'></kbd><acronym id='4ux94'><strike id='4ux94'></strike></acronym><table id='4ux94'><select id='4ux94'></select></table><strong id='4ux94'></strong><center id='4ux94'></center><p id='4ux94'><b id='4ux94'><bdo id='4ux94'><span id='4ux94'></span></bdo></b></p><tr id='4ux94'><form id='4ux94'><strong id='4ux94'><dir id='4ux94'></dir></strong><th id='4ux94'></th></form><strong id='4ux94'><select id='4ux94'></select></strong></tr><form id='4ux94'><pre id='4ux94'></pre></form><code id='4ux94'></code><optgroup id='4ux94'></optgroup><strong id='4ux94'><td id='4ux94'><table id='4ux94'><legend id='4ux94'><legend id='4ux94'><big id='4ux94'><fieldset id='4ux94'><q id='4ux94'><tfoot id='4ux94'><big id='4ux94'><tt id='4ux94'><thead id='4ux94'></thead></tt></big><p id='4ux94'></p><button id='4ux94'><table id='4ux94'><ins id='4ux94'></ins><tt id='4ux94'><li id='4ux94'><thead id='4ux94'></thead></li></tt></table></button></tfoot></q></fieldset></big></legend></legend></table><tr id='4ux94'><td id='4ux94'></td><tfoot id='4ux94'></tfoot></tr><strong id='4ux94'><span id='4ux94'><dfn id='4ux94'></dfn><bdo id='4ux94'><thead id='4ux94'></thead></bdo></span></strong></td></strong><button id='4ux94'></button><ol id='4ux94'><font id='4ux94'><blockquote id='4ux94'><center id='4ux94'></center></blockquote></font></ol><strong id='4ux94'></strong><dl id='4ux94'><legend id='4ux94'></legend><sub id='4ux94'><small id='4ux94'></small></sub></dl><style id='4ux94'></style><pre id='4ux94'><code id='4ux94'></code></pre><big id='4ux94'></big><font id='4ux94'></font><bdo id='4ux94'></bdo><dfn id='4ux94'><dd id='4ux94'><button id='4ux94'><strike id='4ux94'><div id='4ux94'><div id='4ux94'><legend id='4ux94'></legend></div></div></strike></button><optgroup id='4ux94'><q id='4ux94'></q></optgroup></dd><ol id='4ux94'><q id='4ux94'><dfn id='4ux94'><button id='4ux94'><tbody id='4ux94'><tbody id='4ux94'></tbody></tbody></button></dfn></q></ol></dfn><dl id='4ux94'></dl><fieldset id='4ux94'></fieldset><u id='4ux94'></u><div id='4ux94'><ins id='4ux94'></ins></div><strong id='4ux94'></strong><center id='4ux94'></center><strong id='4ux94'></strong><small id='4ux94'></small><td id='4ux94'><q id='4ux94'><q id='4ux94'><b id='4ux94'><optgroup id='4ux94'></optgroup></b></q><ol id='4ux94'><bdo id='4ux94'></bdo></ol><dd id='4ux94'><th id='4ux94'></th></dd><blockquote id='4ux94'></blockquote><ul id='4ux94'><style id='4ux94'></style></ul></q></td><noscript id='4ux94'></noscript><ol id='4ux94'></ol><p id='4ux94'></p><strong id='4ux94'><big id='4ux94'></big><strike id='4ux94'><q id='4ux94'><sup id='4ux94'></sup></q></strike></strong><p id='4ux94'><thead id='4ux94'><acronym id='4ux94'><tfoot id='4ux94'><kbd id='4ux94'></kbd><form id='4ux94'></form></tfoot></acronym></thead></p><fieldset id='4ux94'></fieldset><b id='4ux94'><dt id='4ux94'></dt></b><sup id='4ux94'></sup><label id='4ux94'></label><noframes id='4ux94'><ins id='4ux94'></ins></noframes><td id='4ux94'></td><dfn id='4ux94'></dfn><font id='4ux94'><style id='4ux94'></style></font><tr id='4ux94'><td id='4ux94'></td></tr><dfn id='4ux94'><ul id='4ux94'></ul></dfn><tr id='4ux94'></tr><abbr id='4ux94'></abbr><strong id='4ux94'></strong><dt id='4ux94'></dt><span id='4ux94'><label id='4ux94'><td id='4ux94'></td></label><address id='4ux94'></address></span><label id='4ux94'><bdo id='4ux94'><dt id='4ux94'><dl id='4ux94'></dl></dt></bdo></label><abbr id='4ux94'><optgroup id='4ux94'></optgroup></abbr><code id='4ux94'></code><address id='4ux94'><thead id='4ux94'></thead></address><td id='4ux94'><style id='4ux94'><tbody id='4ux94'></tbody><strong id='4ux94'></strong></style></td><ul id='4ux94'><ul id='4ux94'></ul></ul><del id='4ux94'></del><th id='4ux94'><option id='4ux94'><legend id='4ux94'></legend></option></th><b id='4ux94'></b><i id='4ux94'><noscript id='4ux94'></noscript></i><q id='4ux94'></q><select id='4ux94'></select><option id='4ux94'></option><optgroup id='4ux94'><big id='4ux94'></big></optgroup><noframes id='4ux94'><acronym id='4ux94'><em id='4ux94'></em><td id='4ux94'><div id='4ux94'></div></td></acronym><address id='4ux94'><big id='4ux94'><big id='4ux94'></big><legend id='4ux94'></legend></big></address></noframes><ul id='4ux94'></ul><abbr id='4ux94'><p id='4ux94'><small id='4ux94'><bdo id='4ux94'><code id='4ux94'><i id='4ux94'><legend id='4ux94'></legend></i><sub id='4ux94'></sub></code></bdo></small></p></abbr><noscript id='4ux94'></noscript><tr id='4ux94'></tr><select id='4ux94'><button id='4ux94'><dfn id='4ux94'><p id='4ux94'></p><q id='4ux94'></q></dfn></button><noframes id='4ux94'></noframes><b id='4ux94'></b></select><font id='4ux94'></font><option id='4ux94'></option><fieldset id='4ux94'></fieldset><noframes id='4ux94'><i id='4ux94'><div id='4ux94'><ins id='4ux94'></ins></div></i></noframes><tr id='4ux94'></tr><label id='4ux94'><small id='4ux94'></small><b id='4ux94'></b></label><noscript id='4ux94'><tr id='4ux94'></tr><div id='4ux94'></div><noscript id='4ux94'></noscript><tr id='4ux94'></tr></noscript><center id='4ux94'></center><dl id='4ux94'></dl><blockquote id='4ux94'></blockquote><pre id='4ux94'><dl id='4ux94'><noframes id='4ux94'><i id='4ux94'></i></noframes><dt id='4ux94'></dt></dl><label id='4ux94'><dfn id='4ux94'></dfn></label></pre><dir id='4ux94'></dir><strike id='4ux94'></strike><thead id='4ux94'></thead><span id='4ux94'></span><i id='4ux94'></i><font id='4ux94'></font><style id='4ux94'></style><font id='4ux94'></font><td id='4ux94'><select id='4ux94'><b id='4ux94'><address id='4ux94'><noscript id='4ux94'><acronym id='4ux94'></acronym></noscript></address><style id='4ux94'><tbody id='4ux94'></tbody></style></b></select><ul id='4ux94'><thead id='4ux94'></thead></ul></td><strike id='4ux94'><dt id='4ux94'></dt></strike><dfn id='4ux94'></dfn><dir id='4ux94'><b id='4ux94'></b><font id='4ux94'></font></dir><ul id='4ux94'></ul><q id='4ux94'></q><acronym id='4ux94'></acronym><center id='4ux94'><strong id='4ux94'></strong></center><ins id='4ux94'><label id='4ux94'></label><span id='4ux94'></span></ins><li id='4ux94'><blockquote id='4ux94'></blockquote></li><th id='4ux94'><table id='4ux94'></table></th><tfoot id='4ux94'></tfoot><ins id='4ux94'></ins><table id='4ux94'></table><noscript id='4ux94'><del id='4ux94'><ol id='4ux94'><center id='4ux94'><ul id='4ux94'></ul><div id='4ux94'></div></center></ol></del></noscript><strong id='4ux94'><legend id='4ux94'></legend><td id='4ux94'></td></strong><font id='4ux94'><font id='4ux94'></font></font><noscript id='4ux94'><em id='4ux94'><form id='4ux94'><sub id='4ux94'></sub></form><bdo id='4ux94'></bdo></em></noscript><address id='4ux94'></address><center id='4ux94'><del id='4ux94'></del><sup id='4ux94'></sup></center><kbd id='4ux94'></kbd><font id='4ux94'><b id='4ux94'></b><table id='4ux94'></table><blockquote id='4ux94'></blockquote></font><big id='4ux94'><q id='4ux94'><center id='4ux94'><button id='4ux94'></button></center></q></big><i id='4ux94'><form id='4ux94'><option id='4ux94'></option><dir id='4ux94'><thead id='4ux94'></thead></dir></form><tr id='4ux94'><strike id='4ux94'><noframes id='4ux94'><dl id='4ux94'></dl></noframes></strike><dt id='4ux94'></dt></tr></i><dfn id='4ux94'></dfn><tbody id='4ux94'></tbody><select id='4ux94'><dir id='4ux94'><noscript id='4ux94'><th id='4ux94'><strike id='4ux94'></strike><small id='4ux94'></small></th></noscript><tbody id='4ux94'><em id='4ux94'><optgroup id='4ux94'></optgroup><style id='4ux94'><tr id='4ux94'></tr><address id='4ux94'></address></style></em></tbody><code id='4ux94'><noscript id='4ux94'><ins id='4ux94'><font id='4ux94'></font></ins></noscript></code></dir><p id='4ux94'></p><dl id='4ux94'></dl></select><form id='4ux94'><bdo id='4ux94'></bdo><optgroup id='4ux94'><tbody id='4ux94'></tbody></optgroup><blockquote id='4ux94'><button id='4ux94'><pre id='4ux94'><li id='4ux94'><tfoot id='4ux94'><kbd id='4ux94'></kbd></tfoot><fieldset id='4ux94'><dd id='4ux94'></dd></fieldset></li></pre></button><table id='4ux94'></table><span id='4ux94'><dl id='4ux94'></dl></span></blockquote></form><em id='4ux94'><small id='4ux94'><blockquote id='4ux94'></blockquote></small></em><tfoot id='4ux94'></tfoot><del id='4ux94'><pre id='4ux94'></pre></del><em id='4ux94'><acronym id='4ux94'><th id='4ux94'></th></acronym></em><fieldset id='4ux94'></fieldset><code id='4ux94'><noframes id='4ux94'></noframes></code><form id='4ux94'><optgroup id='4ux94'><dir id='4ux94'></dir></optgroup></form><strong id='4ux94'></strong><ins id='4ux94'><option id='4ux94'></option></ins><dd id='4ux94'></dd><span id='4ux94'><tbody id='4ux94'></tbody></span><strong id='4ux94'><pre id='4ux94'><form id='4ux94'></form></pre></strong><li id='4ux94'><abbr id='4ux94'><dir id='4ux94'></dir><acronym id='4ux94'></acronym></abbr></li><ol id='4ux94'></ol><strike id='4ux94'></strike><label id='4ux94'></label><legend id='4ux94'><address id='4ux94'><thead id='4ux94'><tr id='4ux94'></tr></thead></address><dt id='4ux94'></dt></legend><thead id='4ux94'></thead><ins id='4ux94'><big id='4ux94'></big></ins><kbd id='4ux94'></kbd><center id='4ux94'><acronym id='4ux94'></acronym><code id='4ux94'></code></center><ul id='4ux94'><pre id='4ux94'></pre></ul><style id='4ux94'><dt id='4ux94'><noframes id='4ux94'></noframes></dt><sub id='4ux94'></sub><b id='4ux94'></b></style></div>